Prostor iz svih uglova

Besplatna predavanja– na jednočasovnim predavanjima možete da se informišete o principima delovanja energije prostora na čoveka. Saznaćete  i na koji način pozitivan uticaj prostora može da se poveća, a negativan smanji.

-Radionice– namenjene su onima koji žele stečeno znanje odmah da primene. Radi se na konkretnim temama i

 poželjno je da ponesete nacrt svog prostora u razmeri 1:50. Na radionici koristimo papirne makete nameštaja radi lakšeg snalaženja u prostoru i primeni. Tehnike rada su različite u zavisnosti od teme.

-Vikend seminari. Dvodnevni seminari na kojima se intenzivno stiču znanja o određenim oblastima energetskog uređenja prostora. Pričaćemo o vitalnom uređenju prostora kroz konkretne primere i ilustracije. Na kraju edukacije polaznici dobijaju sertifikat o učešću na seminaru.

-Seminari – u trajanju od dva do šest meseci. Namenjeni su onima koji žele da se na dubljem nivou bave svojim prostorom. Naučite na koji način vam prostor poručuje da treba da obratite pažnju na određene segmente života,  kao i šta treba da uradite kada primetite simptome disbalansa . Na kraju edukacije polaznici dobijaju sertifikat o učešću na seminaru.