Feng Shui

Feng Shui je drevna kineska veština usklađivanja čoveka i prostora. Klasičan Feng Shui nije vezan za kulturu i podneblje i primenljiv je i na našem području. Feng Shui je praktično sredstvo za samorazvoj i dobro zdravlje, postizanje uspeha u poslu i međuljudskim odnosima.

Feng Shui

Nekada su ljudi dosta vremena provodili u kontaktu sa zemljom, drvećem, rekama i tako, na potpuno nesvesnom nivou, usklađivali svoju vibraciju sa vibracijom planete Zemlje. To ih je oslobađalo negativnih stanja tela i duha. Za razliku od tada, organizacija savremenog života je takva da većinu dana provodimo u zatvorenom prostoru, bez mogućnosti da se svakodnevno „resetujemo“ u kontaktu sa prirodom. Zato drevni obrasci za usklađivanje prostora, sada više nego ikada, dobijaju na važnosti. Oni donose konekciju sa ritmovima prirode. Kada je energija Zemlje dobro usklađena sa energijom Neba, ona blagotvorno utiče na Čoveka i prostor je pozitivan za život. Feng Shui pomaže da se vitalna energija neometano širi kroz prostor i da se njen kvalitet na ispravan način koristi. Možemo da napravimo paralelu širenja vitalne energije (Či) sa širenjem toplotne energije. Toplota se širi od grejnog tela na ceo prostor. Ukoliko prostor ima: pukotine, staru stolariju koja propušta hladnoću, vrata koja se ne zatvaraju dobro, i slično dolazi do gubitaka i do nedovoljnog korišćenja toplote. Slična situacija se dešava i sa vitalnom energijom. Od ulaska u prostor Či nastavlja da se širi. Njegovo blagotvorno dejstvo oplemenjuje prostor i ljude koji u njemu borave. Tamo gde je prostor zakrčen, opremljen neadekvatnim materijalima i rasporedom nameštaja, nedovršen, neuredan i van funkcije, energija prosto “curi” a ljudi osećaju konstantan nedostatak energije i životnog elana. Da bi sprečili gubitak energije, važno je najpre raščistiti prostor, očistiti ga i učiniti ga potpuno prohodnim. Uvek treba imati na umu da stvari služe nama, a ne obrnuto! Kada se prostor na ovaj način pripremi, mogu se primeniti i stručni saveti koji nastaju analizom svakog pojedinačnog prostora.

Na osnovu podataka o objektu, Feng Shui analiza daje jasnu sliku vrsta energija koje se nalaze u prostoru, o njihovom pozitivnom i negativnom uticaju na ljude. Feng Shui stručnjak nakon dijagnostike daje preporuku za usklađivanje prostora u zavisnosti od toga ko koristi prostor i čemu je on namenjen. Kao rezultat dobija se prostor koji pomaže da ostvarite svoj potencijal, u materijalnom i emotivnom smislu.

Feng Shui analiza je osnova za izradu plana za Vaše stambene i poslovne prostore. Plan za stan daje rešenje kako poboljšati ukupan kvalitet života.