Forma

Funkcionalnost zavisi od forme, a forma od geometrije. Funkcionalnost i forma su usko povezane. Ovaj odnos se može posmatrati u građi biljaka, organa i elemenata u prirodi. Geometrija počinje u našem telu sa DNK, koja je struktuirana sa vrlo specifičnim proporcijama i oblicima.

Forma

Geometrija se sastoji od proporcije, a svaka proporcija ima svoju frekvenciju. Zbog toga, oblik utiče na energiju i svojstva nevidljivog i vidljivog sveta.

Na primer, različita aroma svakog cveta vezana je za geometriju molekula koji je sačinjavaju. Promena ove geometrije rezultiraće drugačijom aromom. Tako se u laboratoriji proizvode sintetičke arome, kopiranjem geometrije molekula.

U skladu s tim, objekti u kojima ljudi borave, trebalo bi da uzimaju u obzir geometriju i proporciju koje utiču na funkciju, a time i na dobrobit ljudi. Prostor može da nas „dotakne“ na različite načine. Može da izazove emocije i vrati sećanja ili da jednostavno oslobodi osećaj sigurnosti ili nelagode.

Dok se u muzici dobro poznavanje učenja  o harmoniji smatra neophodnim za ovladavanje veštinom komponovanja, u arhitektri poznavanje proporcija nije neophodno i čak se smatra da sputava intuitivni tok stvaralaštva. Drevni hramovi su koristili geometriju da bi dali zgradi oblik koji može ispuniti njegovu specifičnu namenu. Sveta geometrija je univerzalni jezik koji opisuje prirodne procese i unutrašnji red univerzuma. U mnogim današnjim svetskim školama za arhitekturu, posvećuje se velika pažnja proporciji u kompoziciji. Mi se pridružujemo ovim trendovima pri izradi plana za Vaše stambene ili poslovne prostore.