Ideja

Koja je svrha uređenja prostora? Da li su funkcionalnost i  estetske potrebe sve što možemo da dobijemo od prostora? Ideja vodilja je najvažnija pri planiranju prostora.

Objekti u kojima čovek boravi nisu samo puka skloništa – oni oblikuju i naš duh i povezuju nas sa prirodom. Čuveni  arhitekta Frank Lojd Rajt je uveo pojam Organske arhitekture, naglašavajući koliko je bitno negovati harmoniju između čoveka i prirode. To je arhitektura која је inspirisana ciljevima, funkcijom i prirodnošću.

ideja

Teoretičar umetnosti David Pirson je napisao niz pravila koja su sadržana u organskoj arhitekturi. Projekat treba:
1. Biti inspirisan od prirode i biti samoodrživ, zdrav, ekonomičan i raznolik;
2. Rasti iznutra kao iz semena;
3. Postojati u trajnoj sadašnjosti i počinjati uvek ponovo;
4. Pratiti tokove i biti fleksibilan i prilagodljiv;
5. Podmiriti sociološke, fizičke i duhovne potrebe;
6. Izrasti iz okoline i biti jedinstven;
7. Slaviti duh mladosti, igre i iznenađenja;
8. Izraziti ritam muzike i snagu plesa.

 Ovo su pravila koja smo i mi usvojili  za izradu plana za Vaše stambene i poslovne prostore: