Energetsko uređenje bašte

Okućnica u velikoj meri utiče na kvalitet energije koja dolazi do kuće. Kada je  bašta usklađena sa prirodnim tokovima energije,  pored vizuelnog efekta, blagotvorni uticaj osećaju svi koji žive na datom imanju.

uređenje bašte

Projekat sadrži:

  • Nacrt bašte sa optimalnim rešenjem
  • Preporuka za izbor materijala za kapiju
  • Definisanje ključnih tačaka u bašti
  • Aktiviranje delova bašte radi opšteg blagostanja

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas.