Tradicija

Tradicija

„Le Korbizije i Rajt, ali i mnogi arhitekti Japana, umeli su da uče na svojoj tradiciji, ali samo ono što je bilo primereno novom vremenu, njihovoj stvarnosti, modernosti, koja se ne može tumačiti i razumevati kao vremenska slika, nego kao autentično savladavanje naših zadataka u sopstvenom vremenu. Narodno graditeljstvo, dakle, nije moda, nije nacionalni čaj, nije mitomanija i ne sme biti folklor. Ono je samo po sebi esencijalni osjećaj za građenje sredine najviših kvaliteta i svaki put na zadatom mestu, u datom času, za date ljude i njihove ideale.“  – Dr Ranko Radović, dipl. ing. arh. ,prof.

Tradicija je stub uz koji rastemo. Ona je skup materijalnih, tehničkih  i duhovnih znanja i dostignuća , skup normi i običaja koji su sadržani u istorijskom pamćenju i kulturnom identitetu pojedinca, grupe, naroda i čovečanstva. Ona je važna stavka kontinuiteta i razvoja kulture.

Sačuvati kontinuitet u dobrom običaju da se pažljivo bira mesto za život, daje nam mogućnost da mi i naše potomstvo budemo zdravi duhom i povezani sa svojim korenima. Gradnja bi trebalo da bude u skladu sa okolnom prirodom, čuvajući tako prirodne tokove energije izbegavajući slepo praćenje trendova.

Naši preci su koristili razne metode kako bi našli pravo  mesto za gradnju doma. Ovo mesto je, trebalo da bude sklonjeno od udara vetra i da bude  blizu vode. Koliko je mesto pogodno za život ispitivalo se na više načina. Neki od njih su  ispaša ovaca na godinu dana da bi se videlo u kakvom stanju će biti životinje nakon tog perioda, zatim postavljanje kamena i provera da li ispod njega ujutru  ima insekata ili pak vlage…. Često su se koristile i rašlje. Tek nakon provera donosila se odluke o gradnji kuće na određenoj lokaciji.

Topao dom je ono što porodicu drži na okupu. Čuvanje porodice, poštovanje roditelja, čuvanje jezika,  ljubav prema domovini, srdačnost prema strancima, spremnost da se pomogne i neznancu…su samo neki od običaja naše kulture. Užurbanost koja je postala savremeni stil života nas je udaljila od  iskonskih vrednosti, donoseći sa sobom otuđenost. Udaljavanje od prijatelja, familije, a zatim i od samih članova porodice može lako da dovede i do otuđenosti i straha od samog sebe, kada ostanemo licem u lice sa samim sobom! Zato tradiciju ne treba olako odbacivati. Ona je ta koja nas vraća korenima i svojoj suštini. Utkana diskretno u savremene prostore, ona daje stabilnost i rast.

Upotreba vune, minerala, slame i ostalih prirodnih materijala koji su se nekada koristili u prostoru, na nov način i njihovo postavljanje na ključne tačke u prostoru mogu efikasno da transformišu energiju, a uključene su u izradu PT Plana za stambeni i poslovni prostor.